O výzkumu

 

Genomac je největší soukromé výzkumné pracoviště v ČR poskytující genetická testování se statutem Nestátní zdravotnické zařízení a Znalecký ústav v oboru genetika

Vědecko-výzkumná a pedagogická činnost představuje vedle komerční činnosti nedílnou součást pracovní náplně společnosti a je zaměřena především na výzkum gastrointestinálních nádorů (rakovina žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva a konečníku) a nádorů plic. Klíčovou oblastí našeho výzkumu se stala cirkulující nádorová DNA (ctDNA).

Vědecko-výzkumná činnost vychází z kvalifikovaného týmu pracovníků, velmi dobrého laboratorního přístrojového vybavení a spolupráce se spřátelenými klinickými pracovišti. Do vědecko-výzkumné činnosti se také aktivně zapojují studenti UK zpracováním svých bakalářských, diplomových či disertačních prací.

Výzkumný tým laboratoří Genomac založil a provozuje Centrum aplikované genomiky solidních nádorů CEGES, které je v rámci OPPK finančně podporováno hlavním městem Praha.

Převážná část výzkumných projektů je finančně podporována granty MZ ČR a TAČR, s čímž je spojená bohatá publikační činnost. V současnosti bývá v impaktovaných periodicích publikováno 4 až 8 prací ročně. Genomac se také pravidelně aktivně účastní významných vědeckých konferencí a symposií, kde přispívá svými prezentacemi a postery.

Genomac je zapsán do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů při Ministerstvu Spravedlnosti ČR a má statut Znaleckého ústavu pro obor zdravotnictví s rozsahem pro genetiku a analýzy DNA včetně určování genetické identity. Specializuje se na nestandardní případy (zemřelý nebo jinak nedostupný domnělý otec, odběry v zahraničí atd.).


 

 

 

 

Why don't you earn Olympia Casino right now?