Druhy testů otcovství

I. Anonymní testy otcovství a příbuzenství

- pouze pro osobní účely (nelze použít u soudu)
- lze vypracovat bez ověření totožnosti testovaných osob
- odběr DNA si testovaná osoba provádí sama pomocí odběrové sady, vše se vyřizuje korespondenčně a elektronicky

Anonymní DNA test otcovství slouží k získání základní informace, zda je příslušná osoba biologickým otcem daného dítěte či nikoliv případně potvrdí jiné příbuzenské vztahy. Výsledky tohoto testu nemohou být použity pro potřebu právních úkonů, neboť jejich součástí není znalecký posudek. U odebíraných vzorků nemusí být ověřena totožnost testované osoby, a proto si jejich odebrání může provést každý sám v soukromí svého domova a vzorky zaslat poštou (viz Průběh a výsledek testu). Nabídka Anonymních DNA testů otcovství zde.

II. Znalecké testy otcovství a příbuzenství

- pro účely právních úkonů a soudních případů
- nutnost znaleckého ověření totožnosti testovaných osob
- testované osoby se musí na odběry DNA vzorků dostavit osobně

Znalecký DNA test otcovství je prováděn stejným způsobem jako Anonymní DNA test a však jeho výsledky jsou opatřeny znaleckým posudkem, takže může být použit pro potřeby právních úkonů. U odebíraných vzorků musí být ověřena totožnost testované osoby, a proto je odběr nutno provést v přítomnosti soudního znalce nebo jím pověřené osoby. Ve zvláštních případech může být odběr pro účely znaleckého posudku proveden i mimo Prahu. Nabídka Znaleckých DNA testů otcovsvtí zde.

 

I. Nabídka anonymních testů otcovství a příbuzenství

PAT test - základní test otcovství
testované osoby: domnělý otec a dítě nebo domnělý otec, dítě, matka
lhůta vypracování: 5 pracovních dní
cena: 5.400,- Kč
O
BJEDNAT

PATExpres test - základní test otcovství s expresní dobou vypracování
testované osoby: domnělý otec a dítě nebo domnělý otec, dítě, matka
lhůta vypracování: 48 hodin
cena: 10.940,- Kč
OBJEDNAT

MAT test - test mateřství (objednává se jako PAT Test)
testované osoby: domnělá matka a dítě
lhůta vypracování: 5 pracovních dní
cena: 5.400,- Kč

Test příbuznosti a další speciální případy
Tyto testy vypracováváme po předchozí konzultaci a zhodnocení možností testování (předpokládané příbuzenské vztahy, osoby k dispozici pro testování, předpokládaná pravděpodobnost úspěšného výsledku). Podle konkrétního případu pak určujeme individuální cenu a dobu zhotovení.

Další možnosti k výše uvedeným testům:
Další osoba k současně objednávanému testu (např. další dítě, domnělý otec), cena 2.500,- Kč
Další osoba k dřívě objednanému testu, jehož výsledek již byl odeslán (maximálně do 6 měsíců), např. další dítě, domnělý otec, cena 3.500,- Kč
Detailní rozpis výsledků (ve výsledkovém protokolu jsou uvedeny hodnoty 16 genetických markerů u jednotlivých osob), cena 1.845,- Kč
Provedení odběru s ověřením totožnosti (pro případ pozdějšího vypracování posudku), cena 500,- Kč/osobu
OBJEDNAT

 

II. Nabídka znaleckých testů otcovství a příbuzenství

Kompletní znalecký test s vypracováním posudku
testované osoby: domnělý otec, dítě, matka (nutnost osobního odběru vzorků)
lhůta vypracování: 2 - 3 týdny
cena: 14.900,- Kč
OBJEDNAT

Další možnosti k výše uvedeným testům:
Vypracování znaleckého posudku k výsledkům PAT nebo PATExpres testu s ověřením totožnosti, cena 9.900,- Kč
OBJEDNAT