Princip DNA testu otcovství a příbuzenství

Princip DNA testu otcovství a příbuzenství

Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, nejčastěji ze stěru ústní dutiny. DNA se izoluje ze slin od domnělého otce a od dítěte, případně i od matky. Vyizolovaná DNA je podrobena enzymatické reakci, při které jsou selektivně namnoženy předem stanovené úseky DNA (tzv. genetické markery). Tyto markery vytvářejí charakteristický genetický profil, který je jedinečný pro každého člověka a s výjimkou jednovaječných dvojčat je vyloučeno, aby se u dvou lidí shodoval.

Objednat test můžete zde.

Princip stanovení otcovství je založen na porovnání genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud je při srovnání u dítěte nalezena kombinace markerů, kterou domnělý otec nemá, lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízká 100%. Čím více markerů je současně sledováno, tím více se pravděpodobnost takového potvrzení blíží 100%.

Kromě určování otcovství, které je nejčastejší, lze analýzou DNA potvrdit či vyvrátit i jiné příbuzenské vztahy. Vetšinou se porovnává pravděpodobnost jednoho vztahu oproti jinému, například zjištování pokrevnosti sourozenců atd. Za jistých okolností lze testy provádět i u osob pohrešovaných nebo zesnulých, pokud je možno dodatečně získat vzorek jejich DNA, například z vlasů, oděvu atd.

Objednat test můžete zde.

Test identity je další z možných aplikací analýzy DNA. Používá se nejčastěji v kriminalistice pro potvrzení či vyvrácení shodnosti vzorků z místa činu se vzorky od podezřelých. Dále se tento test používá u zjištění totožnosti obětí tragických nehod, teroristických událostí atd.

Objednat test můžete zde.