Náš tým

Náš tým

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.
ředitelka a majitelka společnosti

  • postgraduální vzdělání v oboru molekulární biologie
  • atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice
  • soudní znalec v oboru Zdravotnictví, specializace Genetika
  • pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK – přednášející, školitel diplomantů
  • členství v odborných společnostech: American Association for Cancer Research (AACR), International society of forensic genetics (ISFG), European society of human genetics (ESHG), Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti J.E. Purkyně
  • spoluautorka více než 40 zahraničních vědeckých publikací
  • každoroční prezentace vědeckých výsledků na odborných zahraničních i tuzemských konferencích

 

Administrativa

Hanka Vokounová – administrativa a fakturace
Šárka Jirásková – asistentka
  

Věda a výzkum

doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. - vedoucí technologického vývoje a klinických aplikací

Mgr. Renata Ptáčková – vedoucí divize Věda a výzkum
Mgr. Tereza Hálková – samostatný vědecký pracovník
Mgr. Anastasiya Semyakina – vědecký pracovník
Bc. Dominika Kopalová - diplomantka

 

Rekreační genetika a testy otcovství

Mgr. Stanislava Semanová – vedoucí divize Genograf a testy otcovství
Ing. Lucie Hanzlíková – vedoucí divize Genoskop
Bc. Lucie Náhunková – vedoucí laborantka
Kateřina Kramperová – laborantka
Mgr. Kristýna Bubeníková – pomocná vědecká síla, laborantka