Laboratoře a přístrojové vybavení

Laboratoře a přístrojové vybavení

Genomac výzkumný ústav disponuje rozsáhlými laboratořemi nestátního zdravotnického zařízení, znaleckého ústavu a výzkumného centra CEGES, dále prostory pro provádění odběrů vzorků, prostory pro uchovávání biologických vzorků a moderní přednáškovou místnost s kapacitou až 40 osob.

Výzkumná a analytická část je tvořena laboratořemi s oddělenými pracovními prostory umožňujícími eliminovat možnou vzájemnou kontaminaci zpracovávaných vzorků. Jedná se např. o separované místnosti pro extrakci DNA a RNA, čisté prostory pro pre-PCR, post-PCR atd.

Vybavení laboratoří Genomac odpovídá nejmodernějším trendům v genomickém výzkumu.
K rutinně používaným zařízením náleží celkem 3 vysoce výkonné DNA sekvenátory, 5 standardních termocyklérů, termocyklér pro amplifikaci v reálném čase (real-time PCR), čipový analyzátor Agilent Bioanalyzer, laserový mikrodisektor a biohazardní box pro ultračistou manipulaci se vzorky.