10 důvodů proč testovat u nás

Testování lidské identity na základě zjišťování genetických znaků (např. pro účely určování otcovství) s sebou přináší řadu etických faktorů souvisejících se spolehlivostí výsledků a zajištěním ochrany osobních údajů. Naše společnost si uvědomuje závažnost vlastní podstaty tohoto druhu testování, a proto vždy striktně dodržujeme náš ETICKÝ KODEX a ke každému případu přistupujeme s maximální profesionalitou při zachování naprosté diskrétnosti.

Zde je 10 hlavních důvodů, proč si nechat udělat testy právě u nás:

1. máme VLASTNÍ LABORATOŘE, vzorky NIKAM NEPOSÍLÁME

2. každý test provádíme ZE DVOU NEZÁVISLÝCH VZORKŮ pro maximální spolehlivost výsledků

3. máme TÝM VYSOCE ERUDOVANÝCH ODBORNÍKŮ (2 soudní znalci, 3 pracovníci s VŠ vzděláním v oboru)

4. s testováním otcovství máme zkušenosti již VÍCE NEŽ 14 LET

5. pečlivě CHRÁNÍME VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE včetně DNA a genetických dat, nikdy je NEPOSKYTUJEME třetí osobě

6. provádíme telefonické, e-mailové i osobní KONZULTACE ZDARMA

7. NESNAŽÍME SE BÝT NEJLEVNĚJŠÍ na úkor kvality nebo rozsahu poskytovaných služeb

8. řešíme NETYPICKÉ PŘÍPADY (sourozenectví, mateřství, zemřelý domnělý otec, vaječnost dvojčat...)

9. jsme AKREDITOVANÁ LABORATOŘ a máme statut ZNALECKÝ ÚSTAV

10. každoročně ÚSPĚŠNĚ ABSOLVUJEME testy kontroly kvality