O testech otcovství

Vážení zákazníci,

s ohledem na blížící se vánoční svátky bychom Vás rádi upozornili, že výsledky testů budou odeslány do Vánoc pouze u vzorků, které budou do naší laboratoře doručeny nejpozději 11.12.2020. U vzorků přijatých po tomto datu budou výsledky odeslány až v lednu 2021.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné vánoční svátky.

 

Testy, při kterých na DNA, získané ze stěru z úst, analyzujeme 16 vybraných úseků a ty následně porovnáváme mezi testovanými osobami. Na základě statistických výpočtů pak určujeme pravděpodobnost otcovství či jiného příbuzenství těchto osob (více o principu Testu otcovství a příbuzenství).

Výsledek obsahuje identifikační údaje (číslo případu, čísla testovaných vzorků), výpis testovaných oblastí DNAslovní hodnocení výsledku testu včetně pravděpodobnosti, s jakou je otcovství či jiné příbuzenství potvrzeno nebo vyloučeno.

Testujeme vždy dva nezávislé vzorky pro maximální spolehlivost výsledků.

Kromě klasických testů otcovství (kdy je k dispozici vzorek domnělého otce, dítěte, případně matky) často řešíme i složitější případy jako jsou testy:

  • sourozenectví
  • otcovství, kdy není k dispozici vzorek domnělého otce (ze vzorků příbuzných osob domnělého otce)
  • mateřství
  • otcovství u zemřelého domnělého otce
  • identifikace osob
  • vaječnost dvojčat

Dále poskytujeme testy pro soudní účely s vypracováním znaleckého posudku.